Choroby pasożytnicze ziemniaka

W uprawach ziemniaków duży problem może stanowić grzyb, różnego rodzaju choroby mogą rozwijać się na poszczególnych częściach roślin.

Pierwsze oznaki możemy zauważyć na liściach, mogą to być różnego rodzaju plamy, które początkowo mogą mieć kolor biały czy żółty, następnie w miarę obumierania tkanki plamy mogą zamienić się w większe obszary o kolorze brązowym lub też czarnym. Dodatkowo także grzyby mogą atakować samą łodygę, wyrządzając z tym samym duże szkody w naszych uprawach.

Sposoby zwalczania alternariozy ziemniaka

Naturalnie możemy przeciwdziałać tego rodzaju problemom, wielu rolników decyduje się na uprawę odmian odpornych na chorobę, dodatkowo także możemy skutecznie niszczyć resztki pożniwne, w których mogą znajdować się zarodniki grzybów. Warto pamiętać, iż mogą one przetrwać zimę, następnie rozwijać się w okresie wczesnej wiosny. Naturalnie stosowanie płodozmianu będzie także jedną z metod naturalnego radzenia sobie z tego rodzaju problemami. Dodatkowo warto wybierać odpowiednie sadzeniaki, które będą przebadane pod kątem występowania grzybów. Sadzenie ziemniaków w temperaturze gleby około 8 stopni także pozwoli nam na wyeliminowanie tego rodzaju grzyba.

Naturalnie stosowanie fungicydów pozwoli nam na zniszczenie zarodników, w tym przypadku możemy dokonać oprysków wczesną wiosną. Oczywiście producenci fungicydów na alternariozę ziemniaka podają odpowiednie proporcje wymieszania środka z wodą. Dzięki temu będziemy mogli dobrać odpowiednie ilości do rozpylania na hektar upraw. Oczywiście wybieramy dni bezwietrzne, dodatkowo także warto unikać dni, kiedy mają nastąpić opady, dzięki temu fungicydy będą najskuteczniejsze, nie zostaną zmyte z rośliny, dodatkowo także nie zostaną rozwiane w czasie opryskiwania.

Z pewnością https://innvigo.com/alternarioza-ziemniaka jest problemem dotykającym wielu upraw, w tym przypadku powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby rozpoznać problem odpowiednio wcześnie. Naturalnie możemy zapobiegać rozwojowi odpowiednio wcześnie odzyskując nasze oprawy. Naturalnie rolnicy, którzy używają odpowiednich fungicydów, z pewnością zauważają rzadsze występowanie choroby. Z pewnością dzięki temu będziemy mogli uzyskać dużo większe oraz zdrowe plony.

Related Post