Jak usuwać chwasty z upraw rolnych?

W naszym kraju występuje blekot pospolity, jest to roślina uważana za chwast. Jest rośliną trującą, dlatego też może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, ale także zwierząt.

Z pewnością może występować przykładowo na łąkach i pastwiskach, dlatego też warto zwrócić uwagę, aby eliminować ją z obszarów, na których prowadzimy wypas. Z pewnością możemy wykorzystać do tego różnego rodzaju herbicydy selektywne, będą one działały na określony rodzaj roślin, dodatkowo nie wyrządzając szkód w roślinach uprawnych.

Trujący blekot pospolity w uprawach rolnych

Blekot pospolity jest rośliną, która w zależności od odmiany może wyrastać powyżej 1 m. Jest to roślina wysoka, która może posiadać duże zapotrzebowanie na wodę oraz składniki mineralne. Oczywiście będzie to wpływało negatywnie na nasze uprawy, dlatego będziemy chcieli eliminować jak najskuteczniej tego rodzaju chwasty. Naturalnie możemy je rozpocząć już we wczesnym sezonie wiosennym, wówczas warto wykorzystać herbicydy działające doglebowo, w tym przypadku mogą one opóźniać wzrost, dzięki czemu w pierwszej fazie rośliny uprawne będą większe oraz zdrowsze.

Oczywiście nie zawsze pierwszy oprysk będzie skuteczny, dlatego też w kolejnych miesiącach możemy obserwować nasze uprawy. Jeżeli stwierdzimy, iż chwasty takie jak blekot pospolity występują częściej, możemy powtórzyć opryski stosując herbicydy działające dolistnie. W tym przypadku docierają one nie tylko do liści, ale także do łodygi, dzięki czemu będziemy mogli bardzo skutecznie eliminować tego rodzaju rośliny niepożądane z naszych upraw.

Warto pamiętać, iż blekot pospolity jest to roślina trująca, zawiera bardzo silne związki chemiczne, takie jak cykuta, kwas mrówkowy oraz kwas masłowy. Zatrucie może prowadzić do wymiotów oraz biegunki, możemy odczuwać także zaburzenie równowagi. Niekiedy roślina ta nazywana jest także szalejem, lub też może posiadać inne nazwy w zależności od części naszego kraju.

Related Post